Coaching

Bij een genealogisch onderzoek wordt er gezocht naar missende feiten van een familieverhaal of familiegeschiedenis. Er is een vraag die beantwoord zou kunnen worden door feiten die heel waardevol kunnen zijn.

In de coaching ligt de focus op de oorsprong van de vraag. Waar komt het verlangen naar het antwoord vandaan en wat beweegt er in jou als er antwoorden naar voren komen? Marjan wil graag in dat proces begeleiden.

Ook als je een coachingsvraag heeft waarin jouw levensloop of familie een rol speelt, zonder dat er genealogisch onderzoek nodig is, bent je van harte welkom.

Hoeveel coaching we in het proces inpassen, zullen we van afspreken in de intake.